โปรแกรม Free Swap

โปรแกรมสำหรับลูกค้าใหม่.

ลูกค้าที่ทำการฝากเงินจะได้รับสิทธ์ Free Swap ตามเงื่อนไขด้านล่างนี้:
1000$-2999$ รับสิทธ์ Free Swap 1 เดือน
3000$-9999$ รับสิทธ์ Free Swap 2 เดือน
มากกว่า 10000$ ขึ้นไป รับสิทธ์ Free Swap 6 เดือน
หมายเหตุ: ระยะเวลาของโปรแกรมสูงสุด 6 เดือน
*ระยะเวลา Free Swap จากเงินฝากในแต่ละบัญชี MT4 สูงสุด 6 เดือน นับจากวันแรกของการฝากเงิน
ลูกค้าที่ทำการฝากเงินตามหลักชัยจะได้รับรางวัลตาม:
$ 1.000 - $ 2.999 แลกฟรี 1 เดือน
$3.000 - $9.999 แลกฟรี 2 เดือน
> = 10,000 USD สูงสุด 6 เดือน แลกฟรี
หมายเหตุ: ระยะเวลาเรียนไม่เกิน 6 เดือน

* ตั้งแต่วันแรกของโปรแกรม Swap Free เงินฝากในบัญชี MT4 แต่ละบัญชีจะสะสมระยะเวลา Swap Free สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน .