Thai
ไทย
 • เราเป็นใคร?

  เราเป็นเครือข่ายบริการทางการเงินแบบสากลซึ่งให้บริการด้านหลักทรัพย์ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า อนุพันธ์ การบริหารทรัพย์สินและการบริหารสินทรัพย์ในสถานีเดียวให้แก่บุคคลและองค์การทั่วโลก

 • เป้าหมาย ค่านิยม

  ค่านิยมบริษัท:ขยัน บุกเบิก พลิกแพลง ปฏิรูปและไม่ท้อถอย เราหวังว่าสามารถบรรลุเป้าหมายให้บริการการซื้อขายและการลงทุนที่ดีขึ้นแก่นักลงทุนทั่วโลกด้วยวิธีพิเศษที่หลากหลายของเรา

 • บรรลุคุณค่าของตนเอง

  ไม่ว่าคุณมาจากไหนถนัดในอาชีพอะไร เราจะให้โอกาสแก่ทุกคนเที่เข้าร่วมเราเพื่อแสดงความสามารถที่แอบแฝงของคุณ

 • ออฟฟิศทั่วโลก

  คุณสามารถเข้าร่วมออฟฟิศของไลอ้อนสากลที่ตั้งอยู่สิงคโปร์ ฮ่องกงและสหรัฐฯ ตามความมุ่งมั่นในการพัฒนาและวิชาชีพส่วนบุคคล เพื่อผลักดันการพัฒนาธุรกิจของกรุ๊ปร่วมกัน

อาชีพที่ต้องการ

ผู้จัดการตรวจความถูกต้อง

หน้าที่ตำแหน่ง:
-กำกับดูแลการขอใบอนุญาต บันทึกและตรวจไฟล์กำกับดูแล MAS;
-ตรวจความถูกต้องตามกฎหมายตามเวลาที่กำหนด เพื่อรับประกันในการสอดคล้องกับข้อกำหนดกำกับดูแล
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ KYC และ AML

-ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแล การตรวจสอบการซื้อขายแก่บริษัท/หน่วยงานสนับสนุนและทีมงานป้องกันการฟอกเงินอื่น
-ทำการวิเคราะห์กับการซื้อขาย/รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เพื่อยืนยันแนวโน้มความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงิน สนับสนุนเครือข่ายดำเนินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงินภายใน
สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ FATCA/CRS
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ CPT เช่น การอัปเดตข้อมูล CPT
-กำหนดกรอบ นโยบายและกระบวนการในการกำกับดูแลและการบริหาร ควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและลูกค้า
-ภารกิจชั่วคราวอื่น

ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่ง:
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวกับสาขาวิชาธุรกิจ กฎหมายและการเงิน
-มีประสบการณ์ด้านตรวจความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 ปี เข้าใจข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
-ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มากมายในด้านข้อกำหนดการกำกับดูแล เช่น“ประมวลกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”“ประมวลกฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน”“การแจ้งเตือนและคู่มือ MAS”และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ AML/CFT
-ทำงานด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้แรงกดดันและปฏิบัติการจริง
-คนที่คุ้นเคยกับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ FATCA และ CRS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับลูกค้าพูดภาษาจีนได้
-มีท่าทีกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานด้วยตนเอง มีความสามารถรับแรงกดดันได้ดี
สถานที่ทำงาน:สิงคโปร์
เวลา:ทำงานประจำ

นักบัญชี

หน้าที่ตำแหน่ง:
-กำกับดูแลการขอใบอนุญาต บันทึกและตรวจไฟล์กำกับดูแล MAS
-ตรวจความถูกต้องตามกฎหมายตามเวลาที่กำหนด เพื่อรับประกันในการสอดคล้องกับข้อกำหนดกำกับดูแล
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ KYC และ AML

-ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแล การตรวจสอบการซื้อขายแก่บริษัท/หน่วยงานสนับสนุนและทีมงานป้องกันการฟอกเงินอื่น
-ทำการวิเคราะห์กับการซื้อขาย/รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เพื่อยืนยันแนวโน้มความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงิน สนับสนุนเครือข่ายดำเนินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงินภายใน สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ FATCA/CRS
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ CPT เช่น การอัปเดตข้อมูล CPT
- การจัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ CPT เช่น การปรับปรุงข้อมูล CPT
-กำหนดกรอบ นโยบายและกระบวนการในการกำกับดูแลและการบริหาร ควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและลูกค้า
-ภารกิจชั่วคราวอื่น

ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่ง:
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวกับสาขาวิชาธุรกิจ กฎหมายและการเงิน
-มีประสบการณ์ด้านตรวจความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 ปี เข้าใจข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
-ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มากมายในด้านข้อกำหนดการกำกับดูแล เช่น“ประมวลกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”“ประมวลกฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน”“การแจ้งเตือนและคู่มือ MAS”และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ AML/CFT
-ทำงานด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้แรงกดดันและปฏิบัติการจริง
-คนที่คุ้นเคยกับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ FATCA และ CRS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับลูกค้าพูดภาษาจีนได้
-มีท่าทีกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานด้วยตนเอง มีความสามารถรับแรงกดดันได้ดี
สถานที่ทำงาน:สิงคโปร์
เวลา:ทำงานประจำ

ผู้ซื้อขาย

หน้าที่ตำแหน่ง:
-กำกับดูแลการขอใบอนุญาต บันทึกและตรวจไฟล์กำกับดูแล MAS
-ตรวจความถูกต้องตามกฎหมายตามเวลาที่กำหนด เพื่อรับประกันในการสอดคล้องกับข้อกำหนดกำกับดูแล
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ KYC และ AML

-ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแล การตรวจสอบการซื้อขายแก่บริษัท/หน่วยงานสนับสนุนและทีมงานป้องกันการฟอกเงินอื่น
-ทำการวิเคราะห์กับการซื้อขาย/รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เพื่อยืนยันแนวโน้มความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงิน สนับสนุนเครือข่ายดำเนินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงินภายใน สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ FATCA/CRS
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ CPT เช่น การอัปเดตข้อมูล CPT
-กำหนดกรอบ นโยบายและกระบวนการในการกำกับดูแลและการบริหาร ควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและลูกค้า
-ภารกิจชั่วคราวอื่น

ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่ง:
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวกับสาขาวิชาธุรกิจ กฎหมายและการเงิน
-มีประสบการณ์ด้านตรวจความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 ปี เข้าใจข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
-ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มากมายในด้านข้อกำหนดการกำกับดูแล เช่น“ประมวลกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”“ประมวลกฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน”“การแจ้งเตือนและคู่มือ MAS”และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ AML/CFT
-ทำงานด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้แรงกดดันและปฏิบัติการจริง
-คนที่คุ้นเคยกับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ FATCA และ CRS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ -มีความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับลูกค้าพูดภาษาจีนได้
-มีท่าทีกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานด้วยตนเอง มีความสามารถรับแรงกดดันได้ดี
สถานที่ทำงาน:สิงคโปร์
เวลา:ทำงานประจำ

นักบัญชี

หน้าที่ตำแหน่ง:
-กำกับดูแลการขอใบอนุญาต บันทึกและตรวจไฟล์กำกับดูแล MAS
-ตรวจความถูกต้องตามกฎหมายตามเวลาที่กำหนด เพื่อรับประกันในการสอดคล้องกับข้อกำหนดกำกับดูแล
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ KYC และ AML

-ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแล การตรวจสอบการซื้อขายแก่บริษัท/หน่วยงานสนับสนุนและทีมงานป้องกันการฟอกเงินอื่น
-ทำการวิเคราะห์กับการซื้อขาย/รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เพื่อยืนยันแนวโน้มความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงิน สนับสนุนเครือข่ายดำเนินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงินภายใน สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ FATCA/CRS
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ CPT เช่น การอัปเดตข้อมูล CPT -กำหนดกรอบ นโยบายและกระบวนการในการกำกับดูแลและการบริหาร ควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและลูกค้า
-ภารกิจชั่วคราวอื่น

ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่ง:
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวกับสาขาวิชาธุรกิจ กฎหมายและการเงิน
-มีประสบการณ์ด้านตรวจความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 ปี เข้าใจข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
-ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มากมายในด้านข้อกำหนดการกำกับดูแล เช่น“ประมวลกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”“ประมวลกฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน”“การแจ้งเตือนและคู่มือ MAS”และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ AML/CFT
-ทำงานด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้แรงกดดันและปฏิบัติการจริง
-คนที่คุ้นเคยกับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ FATCA และ CRS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับลูกค้าพูดภาษาจีนได้
-มีท่าทีกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานด้วยตนเอง มีความสามารถรับแรงกดดันได้ดี
สถานที่ทำงาน:สิงคโปร์
เวลา:ทำงานประจำ

พนักงานให้บริการลูกค้า

หน้าที่ตำแหน่ง:
-กำกับดูแลการขอใบอนุญาต บันทึกและตรวจไฟล์กำกับดูแล MAS
-ตรวจความถูกต้องตามกฎหมายตามเวลาที่กำหนด เพื่อรับประกันในการสอดคล้องกับข้อกำหนดกำกับดูแล
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ KYC และ AML

-ให้คำปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับปัญหาถูกต้องตามกฎหมาย และการกำกับดูแล การตรวจสอบการซื้อขายแก่บริษัท/หน่วยงานสนับสนุนและทีมงานป้องกันการฟอกเงินอื่น
-ทำการวิเคราะห์กับการซื้อขาย/รายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย เพื่อยืนยันแนวโน้มความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงิน สนับสนุนเครือข่ายดำเนินการบริหารและการควบคุมความเสี่ยงในการป้องกันการฟอกเงินภายใน
สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ FATCA/CRS
-จัดการเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ CPT เช่น การอัปเดตข้อมูล CPT
-กำหนดกรอบ นโยบายและกระบวนการในการกำกับดูแลและการบริหาร ควบคุมความเสี่ยงของบริษัทและลูกค้า
-ภารกิจชั่วคราวอื่น

ข้อกำหนดสำหรับตำแหน่ง:
-ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวกับสาขาวิชาธุรกิจ กฎหมายและการเงิน
-มีประสบการณ์ด้านตรวจความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 10 ปี เข้าใจข้อกำหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน
-ต้องมีความรู้หรือประสบการณ์มากมายในด้านข้อกำหนดการกำกับดูแล เช่น“ประมวลกฎหมายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า”“ประมวลกฎหมายที่ปรึกษาทางการเงิน”“การแจ้งเตือนและคู่มือ MAS”และกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ AML/CFT
-ทำงานด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเอง มีความสามารถในการวิเคราะห์ สามารถทำการตัดสินใจอย่างถูกต้องภายใต้แรงกดดันและปฏิบัติการจริง
-คนที่คุ้นเคยกับกฎข้อบังคับที่เกี่ยวกับ FATCA และ CRS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความสามารถในการพูดและการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนเป็นอย่างดี สามารถสื่อสารกับลูกค้าพูดภาษาจีนได้
-มีท่าทีกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานด้วยตนเอง มีความสามารถรับแรงกดดันได้ดี
สถานที่ทำงาน:สิงคโปร์
เวลา:ทำงานประจำ

ถ้าคุณมีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนด กรุณาส่งประวัติส่วนบุคคลไปยัง [email protected] จากทางอีเมล เพื่อเข้าร่วมทีมงานของเรา。