Lion Brokers xây dựng một hệ thống hoàn hảo để phục vụ khách hàng. Bảo vệ sự an toàn và lợi ích của khách hàng đã luôn là ưu tiên hàng đầu của Lion Brokers. Tất cả công ty thành viên của tập đoàn đều được cấp phép đầy đủ trước khi đưa vào hoạt động. Trong đó, Lion Brokers đã trở thành một trong số ít nhà cung cấp dịch vụ tài chính được cấp phép bởi Cơ quan quản lý tiền tệ CIMA trên thế giới. Lion International Financial Singapore Pte. Ltd - công ty con tại Singapore, đã nhận được giấy phép CMS do Cơ quan Tiền tệ Singapore cấp, số CMS101140.